Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Identificación e Firma Electrónica

Este Portal de Servizos Telemáticos está desenvolvido baseado na tecnoloxía Xava, así como cumprindo os requisitos de accesibilidade establecidos pola Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, para os sitios web de Administracións Públicas.

Identificación na Sede

Nesta Sede electrónica, admítense os seguintes sistemas de identificación:

  • Certificado electrónico

Firma en la Sede

Ésta Sede Electrónica está integrada con los siguientes sistemas de firma:

  • Certificado electrónico

Os certificados dixitais admitiu

Para realizar algúns procedementos utilizando certificados dixitais, que proporcionan maior seguridade e fiabilidade aos procedementos usando o mesmo pode ser realizado é necesario. Os certificados actualmente apoiar este portal Servizos telemáticos son:

National Mint (FNMT)

Se non ten un certificado dixital emitido pola Royal Mint (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) poden obter aquíOnde vai atopar a información necesaria para levar a cabo a súa xestión.

Se vostede usa o navegador Firefox e dispón dun certificado dixital emitido pola FNMT importado no seu navegador pero este non detecta o devandito certificado ou obtén o erro "Error obtendo a firma dixital da solicitud", comprobe que ten o certificado instalado correctamente así como os certificados da propia FNMT. Pode descargalos aquí.

Se usa o navegador Firefox e ter un certificado dixital emitido pola FNMT na tarxeta criptográfico pero o seu navegador non detecta un tal certificado, ten que baixar e instalar o paquete que fornece o FNMT propia. Pode baixa-lo aquí.

Electrónico ID (DNIe)

Podes usar este sitio web DNIe. Para los procesos de firma digital con DNIe, recomendamos el empleo de Firefox u otro navegador, ya que se han detectado problemas con Internet Explorer. Para máis información sobre o DNIe visite o sitio web: http://www.dnielectronico.es.

Autoridade de Certificación de Valencia (acce)

Na realización de transaccións en liña tamén é posible ofrecer os certificados emitidos pola Autoritat de Certificació de Valencia. Para obter este certificado, pode atopar a información necesaria aquí.

Catalán Axencia de Certificación (CatCert)

Se ten un certificado emitido polo catalán Certification Agency CatCert de CPISR ou tipo CPX, ou variantes baixo CPISRC ou XPCC pode usalos neste sitio web. Para máis información sobre estes certificados, pode comprobar o seu sitio: http://www.catcert.es.

AC Camerfirma

Na realización de trámites on-line tamén é posible aportar certificados emitidos por AC CAMERFIRMA. Para a obtención deste certificado pode atopar a información necesaria aquí.

ANF AC

Na realización de trámites on- line tamén é posible achegar certificados emitidos por ANF AC. Para a obtención deste certificado pode atopar a información necesariaaquí.

ACA - Abogacía Española

Na realización de trámites on- line tamén é posible achegar certificados emitidos por ACA AC. Para a obtención deste certificado pode atopar a información necesariaaquí.

AC - Uanataca

Na realización de trámites on- line tamén é posible achegar certificados emitidos por UANATACA AC. Para a obtención deste certificado pode atopar a información necesaria aquí.

VinCAsign

Na realización de trámites on- line tamén é posible achegar certificados emitidos por VINCASIGN AC. Para a obtención deste certificado pode atopar a información necesaria aquí.

AC Firmaprofesional

Na realización de trámites on- line tamén é posible achegar certificados emitidos por AC Firmaprofesional. Para a obtención deste certificado pode atopar a información necesaria aquí.

SIA

En la realización de trámites on-line también es posible aportar certificados emitidos por SIA. Para la obtención de este certificado puede encontrar la información necesaria aquí.

IVSIGN

En la realización de trámites on-line también es posible aportar certificados emitidos por SIA. Para la obtención de este certificado puede encontrar la información necesaria aquí.

Sinatura Dixital

Para poder realizar firmas dixitais é necesario instalar a aplicación Autofirma. Descargue a versión mais conveniente para vostede:

Validación Sede Electrónica

Para verificar a validez dos certificados da Sede electrónica do Portal do Cidadán pode vostede utilizar o servizo VALIDE do Ministerio da Presidencia.

En particular, para validar o certificado de sede siga as seguintes instrucións:

  • Unha vez en Valide, pulse en "Validar certificados e firmas" e "Validar Certificados Sede".
  • Introduza a dirección do portal do cidadán.
  • Introduza o código de seguridade.
  • Pulse sobre o botón "Validar".